unizo-essen.png

Beste,

Bedankt voor uw inzending.

Uw deelname is pas bevestigd na betaling van het verschuldigd bedrag op
KBC IBAN BE22 7330 1158 3547 van UNIZO Essen. 

U ontvangt na inschrijving/betaling een voldane factuur.

Met collegiale groeten,
Het bestuur van UNIZO-Essen

Een wens doen

Een warm Essen,
dat doen we samen!